استخدام شهرداری و استانداری هاrss

توضیحاتسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران استخدام مینماید.
تهران
توضیحاتشهرداری های استان سیستان و بلوچستان به صورت پیمانی استخدام می نماید.
سیستان و بلوچستان
توضیحاتاستانداری فارس در واحدهای آتش نشانی استخدام می کند.
شیراز
توضیحاتاستخدام پیمانی استداری مازندران از طریق آزمون استخدامی
دیگر شهرها
توضیحاتاستانداری هرمزگان تعداد 81 نفر از افراد واجد شرایط را به صورت پیمانی استخدام می کند.
دیگر شهرها
توضیحاتاستخدام پیمانی 98 نفر در استاندار کرمانشاه
دیگر شهرها
توضیحاتاستانداری گیلان در شهرهای مختلف استان استخدام می کند.
رشت
توضیحاتاستخدام در شهر زیار باشاد، لایبید، اصغر آبد ، کامو و چادگان
اصفهان